Scoopit Media & Communication

Företag, universitet och organisationer anlitar Scoopit Media för strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Tillsammans med vd, ledningsgrupper och medarbetare lägger vi grunden till en hållbar kommunikation. Vi tar fram det som är kännetecknar er och er verksamhet, och berättar sedan om det i text, bild och film. Vi använder både traditionella- och sociala mediekanaler. Vi kan erbjuda skribenter, fotografer, formgivare och webbutvecklare - som enskilda konsulter eller i team beroende på önskemål och typ av uppdrag.  

Scoopit Media grundades 2006 av Susanna Eriksson Dahlberg, medicinsk journalist och disputerad molekylärbiolog. Susanna har arbetat som reporter på TV4 Uppland och gjorde då många medicinska inslag. Syftet vara att utgöra länk mellan media och forskarvärlden med målsättningen att fler skulle få ta del av spännande forskning och nya forskningsrön. Media är en viktig kanal, men idag finns det många kanaler att välja bland för sina nyheter.

"För att företag och organisationer ska kunna kommunicera professionellt och framgångsrikt måste de hitta sin ton och sitt sätt att berätta om sin verksamhet på ett spännande och nyhetsmässigt sätt. Medielandskapet förändras hela tiden, och det går undan. Det gäller att ha kunskap om de olika kanalerna och att känna sin målgrupp. Forskningen har också förändrats och blivit betydligt mer utåtriktad. Idag mäts forskare ju på hur bra på de är att samverka, så var det inte tidigare", säger Susanna Eriksson Dahlberg. 

Sajtkarta | Om cookies | Kontakt
© Scoopit Media & Communication AB 2023 | Design & konstruktion: Perlin Systems