ALMEDALEN 2018

Middagssamtal om digitalisering och innovation

Vi står inför enorma utmaningar både vad gäller fysiska och psykisk hälsa och Sverige siktar på att vara bäst på e-Hälsa 2025. Varje dag pågår ett gemensamt arbete för att nå denna vision, men utmaningarna är många.

Under årets Almedalsvecka anordnade Takeda ett samtal Furillen tog sitt avstamp i att Sverige siktar på att vara bäst på e-Hälsa 2025 och för att nå den visionen står vi inför enorma utmaningar. Landstingen genomför en digital transformation på flera plan, men hur gör de? Hjälper de varandra eller kör var och en sitt eget race, och vad är bäst? Hur ska landstingen ta hand om alla de möjligheter som finns och hur görs de tillgängliga - regionalt och nationellt? Nya tekniker som innovatörer utvecklar globalt nyttjas sällan på den lokala arenan. Under kvälllen lyftes det även på locket till en värld där patienterna sitter i förarsätet till sin egna behandling och hur det kan bidra till kollektiva förbättringar.

Under kvällen medverkade: Dag Forsén, e-Hälsostrateg, Region Östergötland; Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Health Care; Fredrik Öhrn, patientrepresentant; Ingeborg R Borgheim, Head of Nordics and Baltics, Takeda Pharma ; Niklas Huss, Länsförsäkringar; Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, SLL; Robert Winroth, innovationslandstingsråd, Västerbotten; Jenni Nordborg, regeringens Life Science kontor, samt Patrik Sundström, e-hälsoprogramansvarig, SKL

Takeda ordnade även ett politikersamtal med rubriken: vad händer med svensk hälso- och sjukvård efter valet i september?

Vad som är bra och vad behöver förändras i dagens hälso-och sjukvård diskuterades av de inbjudna sjukvårdspolitikerna; Kristina Nilsson, Socialdemokraterna; Anders W Jonsson, Centerpartiet; Anna Starbrink, Liberalerna; Anders Åkesson, Miljöpartiet, samt Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.

Utvecklingen i övriga samhället går fort. Hur ska vården hänga med? Och vad finns egentligen för önskemål på sjukvården – idag och framöver? Vad behöver göras för att vi ska kunna tillgodose dagens och kommande generationers krav på modern sjukvård? Det var några frågor som togs upp i debatten. Ett heltäckande referat finns att läsa i bifogad pdf.

Sajtkarta | Om cookies | Kontakt
© Scoopit Media & Communication AB 2024 | Design & konstruktion: Perlin Systems