EIT Health ThinkTank Round Table

 

Den 13 augusti anordnade EIT Health en Think Tank Round Table, nummer tre i ordningen. Mötet ägde rum på Karolinska sjukhuset och inbjudna var skandinaviska representanter från biobanker och dataregister, vårdgivare och betalare, experter inom hälsodata och provhantering, beslutsfattare, industrin, forskningsinstitut och universitet. Förhoppningen var att de nya idéer och tankar som kom fram under dagens samtal ska mynna ut i handlingsplaner för hur befintliga biobanker, register och data i Skandinavien ska bidra till att förbättra sjukvården i hela Europa.

EIT Healths uppdrag är att förbättra vården, samt främja ett hälsosamt boende och en aktiv ålderdom för de europeiska medborgarna. De ska även påskynda genomförandet av innovation inom hälso- och sjukvården.

Scoopit Media hade ett journalistiskt uppdrag och var på plats och intervjuade nyckelpersoner, samt fotograferade under dagen.

Sajtkarta | Om cookies | Kontakt
© Scoopit Media & Communication AB 2024 | Design & konstruktion: Perlin Systems